Trwają rozmowy rolników z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem. Polityk spotkał się z rolnikami, przedstawicielami związków i instytucji działających w obszarze rolnictwa w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Szef resortu rolnictwa przedstawił główne założenia projektów 11 ustaw nad którymi aktualnie prowadzone są prace w resorcie rolnictwa.

Poinformował, że w październiku Rada Ministrów ma przyjąć „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

– Jest to dokument wskazujący kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Strategia przedstawia nowy model rozwoju, a cały rząd bierze odpowiedzialność za sprawy wsi i obszarów wiejskich – podkreślił minister Jurgiel i dodał, że dokument ten kładzie nacisk na włączenie w procesy rozwojowe wszystkich obszarów, w tym małych miast i terenów wiejskich oraz zakłada, że korzyści ze wzrostu gospodarczego powinny być dostępne dla wszystkich, bez względu na miejsce ich zamieszkania.

Krzysztof Jurgiel wspomniał również, że w resorcie trwają prace nad „Paktem dla obszarów wiejskich”, który ma integrować działania administracji rządowej i samorządowej, lokalnych społeczności, organizacji społecznych i zawodowych. Efektem będzie wzmocnienie wsi w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym.

Nawiązując do efektów ustawy z 31 marca br. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych Krzysztof Jurgiel powiedział, że zablokowała ona skutecznie spekulacje ziemią rolną. Zwrócił przy tym uwagę, że nie tylko spekulacje zostały zablokowane, ale także zahamowany skokowy wzrost cen rolniczej ziemi. Podkreślił, że wprowadzone przepisy zapewniają wykorzystanie ziemi do celów rolniczych, czyli do produkcji żywności.

Przedstawione zostały również propozycje rozwiązań, których celem jest wzmocnienie i ustabilizowanie pozycji polskiego rolnika w całym łańcuchu żywnościowym.

Źródło: minrol.gov.pl