Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podsumował dwa lata pracy na tym stanowisku. „Uznajemy rozwój wsi i rolnictwa za strategiczne zadanie państwa" – przypomniał słowa z  podpisanej przez rząd Deklaracji na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa.

– Nie jestem petentem dobijającym się o środki na rolnictwo, lecz ściśle współpracuję z premierem i innymi ministrami na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa – podkreślił minister.

Dodał również, że dzięki takiemu podejściu do sprawy wszystkie strategie regionalne i strategie krajowe muszą obligatoryjnie uwzględniać obszary wiejskie. Mówił również, że bardzo ważna jest dla niego kwestia wizerunku wsi, o którym, według siebie, z powodzeniem zabiegał przez dwa lata kadencji. 

Podjęte działania pozwoliły  Ardanowskiemu na przypomnienie roli mieszkańców wsi w działaniach na rzecz odbudowy polskiej państwowości po 123 latach zaborów. Poruszył również temat udziału chłopów w wojnie polsko-bolszewickiej, w II wojnie światowej i w trudnych czasach komunizmu.
– Rolnicy ponieśli tez ogromne koszty związane i z odbudową kraju po wojnie i po zmianach w roku 1989 –  powiedział minister Ardanowski.
Powstał Narodowy Instytut dziedzictwa i Kultury Wsi, którego głównym zadaniem jest  upowszechnianie dorobku materialnego i kulturowego wsi.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski również szczegółowo przedstawił to, czego dokonał pracując w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi w ciągu ostatnich dwóch lat.

– Jednym z kierunków prac było poprawienie opłacalności produkcji rolnej poprzez zmniejszenie kosztów. Stąd zwiększone zostały dopłaty do paliwa rolniczego zwrot akcyzy z 80 do 100 l/ha oraz wprowadzenie po raz pierwszy dopłat do paliwa dla hodowców i producentów bydła 30 l/ha – przypomniał minister.

Szef resortu dodał również, że są dopłaty do materiału siewnego czy do wapnowania gleb. Minister zwrócił też uwagę na to, że ogromna pomoc suszowa udzielana jest poszkodowanym przez nią rolnikom.

– Nikt nie udzielił tak ogromnej pomocy po suszy, jak nasz rząd. Łącznie za lata 2018 i 2019 ta pomoc osiągnęła kwotę 4,5 mld złotych – podkreślił minister.

Ardanowski przytoczył również informacje, że w trakcie dwóch ostatnich lat wprowadzono również liczne ułatwienia możliwości spieniężania produktów z gospodarstw w ramach rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej oraz produkcji marginalnej ograniczonej i lokalnej.
Minister zwrócił również uwagę na to, jak istotna jest etyka w prowadzeniu działalności gospodarczej.

– Każda nasza działalność musi opierać się na uczciwości. Nie może być fałszowania żywności, oszukiwania klientów – podkreślił minister.
Przypomniał o przekazaniu w ręce rolników i przetwórców Kodeksu Etyki Żywnościowej.

– Dbamy o dobre warunki dla zwierząt gospodarskich, Już 42 tysiące wniosków wpłynęły na działanie „Dobrostan zwierząt” – powiedział minister.

– Podjąłem decyzję o powołaniu pełnomocnika ds. praw zwierząt. To on przygotuje nową ustawę o ochronie zwierząt, w której można będzie zawrzeć powołanie Rzecznika Praw Zwierząt – poinformował minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Zapowiedział również kontrole we wszystkich schroniskach dla zwierząt, którą przeprowadzi inspekcja weterynaryjna.

Szef resortu rolnictwa poinformował też, że specjalnie powołany zespół, który jest niemal na finiszu opracowywania nowych, podwyższonych standardów utrzymywania dla wszystkich zwierząt gospodarskich.

Minister zwrócił też uwagę na tematy dotyczące spraw międzynarodowych. 

Przypomniał znaczenie Deklaracji Warszawskiej i zaangażowanie Prezydenta RP, który wspiera sygnatariuszy w staraniach o wyższy unijny budżet dla rolnictwa. W związku z tym ostatnia propozycja Komisji Europejskiej ma lepsze warunki od tej, którą zaproponowano na początku. 


Źródło: agropolska.pl