Jeśli sejmiki województw nie przyjmą odpowiednich uchwał ws. podziału województw na obwody łowieckie, pojawią się sankcje i marszałkowie będą wypłacać odszkodowania za szkody łowieckie - zapowiedział wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

18 marca połączone senackie komisje środowiska i rolnictwa rozpatrywały projekt nowelizacji Prawa łowieckiego wydłużającej czas, w którym samorządy mają podjąć uchwały ws. podziału województw na obwody łowieckie.

Komisje opowiedziały się za poparciem postawy, jednocześnie nie wprowadzając żadnych zmian.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego obwody łowieckie mają pokrywać się z obszarami województw. Nowela stanowi, że sejmiki województw na podjęcie takich uchwał będą miały czas do końca 2021 roku. Obecnie datą graniczną jest 31 marca 2021 r.

Wiceminister Edward Siarka wskazał, że obecnie uchwał w tej sprawie nie podjęły cztery samorządy wojewódzkie: mazowiecki, łódzki, śląski i lubelski. 
W trakcie prac nad nowelą w Sejmie resort podawał, że na tamten czas takich uchwał nie podjęło osiem sejmików.

Edward Siarka, chcąc wyjaśnić wątpliwości senatorów,  poinformował, że resort planuje ewentualną nowelizację przepisów, która zakładać będzie sankcje za nie przyjęcie przez sejmiki odpowiednich uchwał dot. obwodów łowieckich.

Część senatorów nie wykazało poparcia dla noweli. Zwracali oni uwagę, że bez sankcji nie będzie gwarancji, że marszałkowie województw, którzy do tej pory nie podjęli uchwał, w końcu to zrobią. Mają również wątpliwości konstytucyjne, które niesie ze sobą zmiana.

- W tej ustawie nie zapisaliśmy żadnych sankcji dla sejmiku, który - w przeszłości nie zapisano - takiej uchwały nie podjął. Doskonale sobie zdaję sprawę, a nawet jestem pewnien, że będzie jeden sejmik, który prawdopodobnie do końca nie będzie chciał tego zrobić. Wiemy, że województwo łódzkie, lubelskie i śląskie podejmą uchwały, ale marszałek mazowiecki nas poinformował wręcz pisemnie, że nie będzie tego robił. W związku z tym, czy tego chcemy czy nie, to w ciągu roku prawdopodobnie jeśli będziemy obserwowali, że nie postępują prace na terenie województwa mazowieckiego, to w ustawie Prawo łowieckie zostanie taka sankcja wprowadzona, polegająca na tym, że to marszałek płaci za wszystkie szkody i je wycenia - sprecyzował wiceminister.

Oprócz przedłużenia czasu samorządom na podjęcie uchwał, nowelizacja przewiduje także, że podziały województw na obwody łowieckie, których dokonały już sejmiki, zachowają ważność i zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z nowelą umowy dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy będą obowiązywać do 31 marca 2022 r.Źródło: agropolska.pl