Zarząd województwa małopolskiego przeznaczył  450 tys. zł  na działania związane z ochroną pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających w ramach kolejnej edycji programu "Małopolska Pszczoła". Na tę edycję konkursu przeznaczono aż 450 tys. zł.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które zajmują  się ekologią i ochroną zwierząt.

Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa zwrócił uwagę na to, że pszczelarstwo ma w Polsce wielowiekową tradycję, a nasz kraj zajmuje jedno z czołowych miejsc w Unii Europejskiej pod względem liczby rodzin pszczelich oraz produkcji miodu.

- Ten potencjał należy pielęgnować w Małopolsce, tym bardziej, że celem pszczelarstwa jest nie tylko wytwarzanie miodu i produktów pszczelich, ale jest nieodzownym elementem rolnictwa – powiedział Łukasz Smółka.

Wsparcie w ramach konkursu, można otrzymać m.in. na takie działania jak: ochrona naturalnych siedlisk dzikich pszczół oraz pszczelich pastwisk, czyli terenów, na których zbierają nektar, a także promowanie pszczelarstwa i ekologicznych postaw wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Promowane będzie też pszczelarstwo jako tradycyjna forma gospodarowania na obszarach wiejskich.

Na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono aż 450 tys. zł. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Podmioty zainteresowane  udziałem w konkursie mają czas na złożenie dokumentów do 22 lutego.Źródło: agropolska.pl