5 stycznia 2021 roku odbyło się spotkanie Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego, vice przewodniczącego i doradcy w FACE oraz członka Zarządu Głównego PZŁ i Łowczego Okręgowego ZO PZŁ we Wrocławiu. Wynika z niego, że łucznicy pomogą w walce z ASF.

We wtorek odbyło się spotkanie w sprawie kierunków działań mających na celu wykorzystanie doświadczeń i potencjału polskich myśliwych łuczników jako realne rządowe wsparcie w walce z ASF (szczególnie na terenach miejskich w obrębie granic administracyjnych) oraz jako realizacja celów określonych w art. 28 ust 2 ustawy z dnia 13.10.1995 roku Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 poz. 1683). 

W spotkaniu uczestniczyli: Ziemowit Tokarski – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego, Piotr Skotnicki – Łowczy Okręgowy ZO PZŁ we Wrocławiu oraz Jarosław Kuczaj – vice Przewodniczący i doradca w FACE, członek ZG PZŁ.

Prezes Ziemowit Tokarski zadeklarował bezpłatne wsparcie członków Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się ASF. 

Łowczy Okręgowy Piotr Skutnicki zgodził się na kontynuację corocznych kursów na myśliwych łuczników, które odbywają się m.in. na terenie ZO PZŁ we Wrocławiu i tamtejszej strzelnicy. W dyskusji szczególnie odniósł się do aspektu skuteczności pozyskania zwierzyny łukiem a bronią palną.

Vice Przewodniczący FACE Jarosław Kuczaj podkreślił pełne wsparcie ze strony Europejskiej Federacji Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Zachowania Przyrody (FACE). Przypomniał, że 7 września 2020 roku podczas Ogólnego Zgromadzenia FACE zatwierdzono oficjalne stanowisko w sprawie polowania z łukiem we współpracy z Europejską Federacją Myślistwa Łuczniczego (European Bowhunting Federation). Polowanie z łukiem zatem jest uznane przez Radę Europejskiej Karty Łowiectwa i Bioróżnorodności.

W styczniu zostaną opracowane odpowiednie dokumenty w tej sprawie i złożone w odpowiednich ministerstwach, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i jednostkach organizacyjnych.
Źródło: agronews.com.pl