Nowy rok przyniesie spore zmiany. Edward Siarka, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, poinformował, że od 2021 roku leśnictwo przejdzie pod zarząd resortu rolnictwa z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.  Powiązane jest to z rekonstrukcją rządu i nowym podziałem kompetencji.

Polityk Edward Siarka, który uczestniczył w posiedzeniu sejmowej komisji środowiska, powiedział, że: "obecnie działamy w formule ministra klimatu i środowiska, a docelowo zgodnie z propozycjami, które są zawiązane z ustawą działową mamy stać się częścią ministerstwa rolnictwa".

Edward Siarka poinformował, że najprawdopodobniej już w nowym roku dojdzie do przekazania kompetencji. Zgodnie z zapowiedziami członków partii rządzącej leśnictwo i łowiectwo mają trafić pod skrzydła ministra rolnictwa. Do rekonstrukcji rządu tymi sprawami zajmowało się Ministerstwo Środowiska, które później zostało połączone z Ministerstwem Klimatu tworząc resort klimatu i środowiska.

Przypominamy, że na początku października ówczesny resort środowiska informował, że Edward Siarka, poseł Solidarnej Polski, został powołany na stanowisko wiceministra środowiska i pełnomocnika rządu ds. leśnictwa i łowiectwa.