Minął właśnie rok od ogłoszenia programu "Dobrostan zwierząt". W pierwszym naborze wniosków o wsparcie na poprawę warunków chowu zwierząt gospodarskich ubiegało się ok. 42 tys. hodowców krów i trzody chlewnej - poinformowała we wtorek ARiMR.

"Dobrostan zwierząt" to program adresowany do tych rolników, którzy w zamian za rekompensatę pieniężną zadbają o lepsze pożywienie dla zwierząt, a także  samopoczucie i zdrowie zwierząt hodowanych w ich gospodarstwie.

Rolnicy mogli otrzymać wsparcie poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 procent w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub poprzez zagwarantowanie  zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.

Skorzystanie z pomocy finansowej wymagało również od rolników zobowiązania się do utrzymania podwyższonych standardów hodowlanych przez okres roku, zobowiązanie to może być przez niego odnawiane w kolejnych latach.

Pierwszy nabór wniosków trwał od 15 marca do 15 czerwca 2020 roku i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem rolników.
W złożonych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumentach rolnicy zadeklarowali, że w podwyższonym standardzie będą utrzymywać łącznie blisko 3 mln świń i krów.

Rolnicy ubiegają się łącznie o ponad 220 mln zł. ARiMR planuje, że ruszy z wypłatą płatności dobrostanowych 1 grudnia 2020 roku.

Roczne stawki pomocy wynoszą: 

•301 zł na lochę (za zwiększenie powierzchni w budynkach)
• 24 zł na tucznika (za zwiększenie powierzchni w budynkach)
•185 zł na krowę mleczną (za wypas w sezonie pastwiskowym)
•595 zł na krowę mleczną (za zwiększenie powierzchni w budynkach)
• 329 zł na krowę mamkę (za dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym) Źródło: agropolska.pl