Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że do końca grudnia 2020 r. producenci rolni i podmioty prowadzące przetwórstwo rolno-spożywcze będą mogli ubiegać się o preferencyjny kredyt obrotowy z gwarancją spłaty. 

"Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał z Prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy w sprawie finansowania instrumentu finansowego w Formie Gwarancji Rolnych. Na tej podstawie banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego będą udzielały preferencyjnych kredytów obrotowych producentom rolnym i podmiotom prowadzącym przetwórstwo rolno-spożywcze, w celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2" – możemy przeczytać w komunikacie resortu.
Kredyty obrotowe na finansowanie bieżącej działalności, oprócz stosowania 2 proc. dopłat do ich oprocentowania, będą mieć gwarancję spłaty.

Kto to sfinansuje?

Dopłaty do oprocentowania i gwarancje spłaty kredytów obrotowych będą finansowane z Funduszu Gwarancji Rolnych, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jaki okres obejmują dopłaty?

Dopłaty do oprocentowania kredytów w wysokości 2 proc. będą przez 12 miesięcy od podpisania umowy kredytowej. Reszta spłaty kredytu i pełne oprocentowanie będzie płacone przez kredytobiorcę.

Jaki okres obejmuje gwarancja spłaty kredytu?

Gwarancja spłaty kredytów będzie trwać maksymalnie 39 miesięcy (okres spłaty kredytu 36 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu odnawialnego albo 51 miesięcy (okres spłaty kredytu 48 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu nieodnawialnego.

Do kiedy można wziąć kredyt?

Kredyty takie będą udzielane do 31 grudnia 2020 r.


Izabela Nestioruk

Źródło: agropolska.pl