Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zachęca do udziału w  Krajowych Dniach Pola Minikowo 2020. W tym roku, z racji epidemii koronawirusa, odbędą się one w dniach 20-23 czerwca w formule online.

Jaką tematykę obejmują Krajowe Dni Pola Minikowo 2020?

Za główny cel obrano zaprezentowanie dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnięć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów, które obsługują rolników. 

Wydarzenie to ma jednak inny, wyższy cel. Chodzi tu o integrację polskiej branży nasiennej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost pozycji uczestników branży i jej partnerów.

Jak będą wyglądać obchody w tym roku?

Na ponad 500 poletkach w Minikowie będzie zaprezentowana oferta odmianowa firm nasiennych, jednocześnie wzbogacona o prezentację oferty przedsiębiorstw zajmujących się nawożeniem, ochroną roślin i techniką rolniczą.

Poletka uprawowe można odwiedzać tylko wirtualnie! Będą dostępne w internecie od 15 maja do 10 września.

Jaka jest formuła wydarzenia?

Impreza będzie przeprowadzona w formie dwudniowej relacji internetowej „na żywo” w dniach 20-21 czerwca oraz konferencji w formie online w dniach 22-23 czerwca. 

Przebieg tej  konferencji będą mogli śledzić na żywo odbiorcy w całym kraju, a gdy w czasie transmisji nie będą mieć takiej możliwości, to można  obejrzeć nagranie z wykładów w dogodnym dla siebie czasie, ponieważ będą one zarejestrowane.

Informacje o wydarzeniu zostaną również przekazane uczniom szkół rolniczych. To dla nich wspaniała okazja do poszerzenia wiedzy na temat uprawy poszczególnych gatunków roślin uprawnych prezentowanych w Minikowie. 

Ważne terminy:

20-21.06.2020 r. Krajowe Dni Pola 2020 – relacja “na żywo”, on-line

22.06.2020 r. Wideokonferencja Krajowe Dni Pola – dzień 1

Debata: Zagrożenia i wyzwania stojące przed rolnictwem w dobie zmian klimatycznych oraz niedoboru wody

Blok 1 Precyzyjnie zakręceni – rolnictwo okiem młodych rolników

Blok 2 Gleba jako najważniejszy zasób gospodarstwa

Blok 3 Nawożenie i ochrona roślin

23.06.2020 r. Wideokonferencja Krajowe Dni Pola – dzień 2

Debata: Jak poprawić bezpieczeństwo białkowe kraju?

Blok 1 Krajowe źródła białka w żywieniu zwierząt

Blok 2 Uprawa soi w Polsce

Blok 3 Efektywne gospodarowanie użytkami zielonymi


Źródła: agronews.com.pl