Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa stworzył geoserwis, którego celem jest wsparcie administracji w monitorowaniu suszy rolniczej. Projekt ten bazuje na ogólnodostępnych i darmowych danych satelitarnych.

„Budowa geoserwisu jest odpowiedzią na zmianę procedury szacowania strat suszy w 2020 r. i komplementarnym narzędziem dla Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej opracowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa IUNG-PIB” – podaje portal agropolska.pl

Kto może korzystać z geoserwisu?

Geoserwis udostępniony został  dla autoryzowanych użytkowników - przedstawicieli administracji publicznej, a w  szczególności urzędów wojewódzkich. Ma on na celu wsparcie i ułatwienie oceny strat w plonach w wyniku oddziaływania suszy.

- Dostarcza dwóch głównych funkcjonalności: przeglądu map dla obszaru kraju, z możliwością analizy wybranej jednostki przestrzennej (województwo, powiat, gmina) oraz pojedynczego pola uprawowego/pól danego producenta rolnego a także generowanie raportów - powiedział Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora generalnego KOWR.

Geoserwis zawiera dwa rodzaje map: mapy warunków wzrostu upraw opracowane na podstawie danych satelitarnych, czyli takich, które prezentują realne warunki wzrostu upraw (mapy archiwalne i bieżące) oraz mapy oceny redukcji plonów, których zadaniem jest prezentowanie sugerowanego poziomu utraty plonów wybranych upraw w wyniku wystąpienia suszy w okresach największego zapotrzebowania na wodę tych upraw.

Dodatkową gratką jest możliwość wygenerowania czterech rodzajów raportów, dostosowanych do potrzeb odbiorców. Mają one na celu dostarczenie informacji statystycznej oraz map, dedykowanych obszarowi całego kraju, województw, powiatów i gmin, jak również dla pojedynczych pól uprawowych i pól należących do wybranych producentów rolnych.


Źródło: agropolska.pl