Pojawiły się informacje, że ponad 100 milionów zażądał  Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu od gminy Wrocław za tereny przekazane kiedyś z państwowego zasobu pod rozbudowę i budowę miejskich cmentarzy.

Według informacji Radia Wrocław,  chodzi o 76 hektarów przy ulicach Kiełczowskiej i Awicenny. Pierwsza działka była przekazana w 2003 roku, a druga po dwóch latach.

KOWR zwrócił uwagę, że miasto od tego czasu nie wykorzystało właściwie podarowanych pod konkretny cel nieruchomości, więc nie wydał zgody na przekazanie kolejnego gruntu - tym razem pod park.

- Miasto jest właścicielem cały czas 76 ha, której to ziemi kompletnie nie zagospodarowuje. To może najpierw zrobiłoby porządek na tej części, ogromnej zresztą, a potem dopiero ewentualnie realizowało inwestycję na innej ziemi Skarbu Państwa - powiedział Radiu Wrocław Piotr Regiec, zastępca dyrektora wrocławskiego OT KOWR.

W tej chwili ośrodek wymaga zapłaty za przekazane niegdyś z państwowego zasobu ziemi rolnej działki.

- Ponieważ są to grunty przeznaczone w miejscowych planach pod cmentarze, ich zwrot do zasobu jest niemożliwy, gdyż my takiej działalności nie prowadzimy. Pozostaje tylko i wyłącznie zwrot wartości tych gruntów przez miasto do Skarbu Państwa - wyjaśnił.

Marcin Obłoza z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, KOWR wezwał miasto do zapłaty łącznie ponad 100 mln złotych. Jednocześnie zastrzegł, że sprawę i przedstawione argumenty rozstrzygnie sąd.

- Przy ulicy Kiełczowskiej na części przekazanych terenów cmentarz został rozbudowany o 11 hektarów, z kolei tereny przy Awicenny są przygotowywane pod budowę nowego cmentarza. Została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano niezbędne pozwolenie na budowę - podkreślił Obłoza.


Źródło: agropolska.pl