Hodowcy norek, którzy zostali zmuszeni do wybicia swoich stad z powodu COVID-19 nie dostaną odszkodowania. Jedyną opcją pomocy dla tych hodowców jest kredyt.

Krajowa Rada Izb Rolniczych wysłała pismo do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie wprowadzenia zmian do przepisów jeśli chodzi o COVID-19 u norek. Samorządowcy chcą, by choroba ta była zwalczana z urzędu, a hodowcy mieli możliwość otrzymania odszkodowania, a nie kredytu.

Resort rolnictwa zaznacza, że zakażenie SARS-CoV-2 u norek jest nie tylko chorobą zakaźną zwierząt. Jest zoonozą (chorobą odzwierzęcą), która jest zagrożeniem zarówno dla ludzi jak i dla zdrowia zwierząt.

“W odniesieniu do odszkodowań za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej zauważyć należy, że ich przyznawanie nie jest generalną zasadą.  Ze środków budżetowych przeznaczonych dla Inspekcji Weterynaryjnej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, pokrywamy koszty: zabicia norek, unieszkodliwienia ich zwłok, unieszkodliwienia paszy i oczyszczania i dezynfekcji gospodarstwa, a także odszkodowania za zniszczoną paszę oraz – ewentualnie – za zniszczony sprzęt, który nie może być poddany odkażaniu” – czytamy w uzasadnieniu MRiRW.

Kredyty dla hodowców norek

Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, ze poszkodowani rolnicy mogą liczyć na pomoc od państwa, a dokładniej na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.  Dla nich także resort przewiduje uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Rolnicy dotknięci koronawirusem u norek w swoich stadach mają możliwość wzięcia kredytów odnawialnych lub nieodnawialnych z dopłatami do oprocentowania. Pomoc w formie dopłat będzie udzielana w celu zapewnienia płynności finansowej utraconej lub zagrożonej utratą w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Kredyty dla hodowców norek zostaną udzielone na warunkach komercyjnych. Fundusz Dopłat do Oprocentowania gwarantuje następujące stawki:

– 2 % w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców,
– 1 % w przypadku dużych przedsiębiorców,

Dopłaty do oprocentowania kredytów obowiązują przez 12 miesięcy w wysokości 2% w skali roku. Obowiązuje także gwarancja ich spłaty na okres:

– 39 miesięcy (okres spłaty kredytu 36 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu odnawialnego,
– 51 miesięcy (okres spłaty kredytu 48 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu nieodnawialnego.

“W ramach Funduszu Gwarancji Rolnych uruchomiono pomoc w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym. Wsparcie dostępne jest w formie kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności z dopłatami do oprocentowania i z gwarancją ich spłaty. Dzięki gwarancji kredyty udzielają banki współpracujące z BGK” – wyjaśnia MRiRW.

Wszelkie formalności dotyczące kredytów z gwarancją i dopłatą do oprocentowania z Funduszu Gwarancji Rolnych realizują banki: Alior Bank S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., mBank S.A., SGB-Bank S.A. oraz Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy.

Pełna lista banków, które podejmują się kredytowania znajduje się na stronie:  https://www.bgk.pl
Źródło: agronews.com.pl