– Realizujemy wszystkie zobowiązania, które państwo polskie podjęło wobec rolników – potwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski wraz z podsekretarzem stanu Ryszardem Kamińskim podzielili się szczegółami nadzwyczajnego, jednorazowego działania w ramach PROW 2014-2020, którego celem jest wsparcie gospodarstwa rolne dotknięte skutkami COVID-19.

– Nie wszystkie gospodarstwa poniosły straty w wyniku pandemii koronawirusa. Dlatego pomoc została skierowana przede wszystkim do tych, gospodarstw, które specjalizują się w produkcji zwierzęcej, zwłaszcza w tych segmentach, które uzależnione są od eksportu – poinformował minister.

– Wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o zgodę na przesunięcie niewykorzystanych do tej pory środków z PROW 2014-2020 w wysokości 1 mld euro, ale zgodę otrzymaliśmy jedynie na alokację 1 mld złotych, czyli 2 proc. środków PROW – powiedział minister.

Wnioski

– Nabór wniosków zostanie przeprowadzony na przełomie sierpnia i września 2020 r., po zakończeniu prac legislacyjnych – poinformował podsekretarz stanu Ryszard Kamiński.

Wsparciem zostaną objęci rolnicy z sektorów takich jak:

•Bydło mięsne (wołowina),
•krowy mleczne (krowy)
•świnie (prosięta/lochy),
•owce,
•kozy,
•drób rzeźny (kurczęta, gęsi i indyki),
•drób nieśny (produkcja jaj kur mięsnych) oraz
•uprawy roślin ozdobnych (pod osłonami ogrzewanymi).

Kwoty wsparcia uzależnione będą od spełnienia minimalnej skali produkcji w gospodarstwie:

•co najmniej 3 szt. bydła mięsnego płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy – od 5 100 zł;
•co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy –  od 1 000 zł;
•co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika – od 4 500  zł;
•co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 800 zł;
•co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy –od  1 000  zł;
•co najmniej 1 000 szt. drobiu rzeźnego (kurczęta, gęsi, indyki) – od 2 200 zł;
•co najmniej 1 000 szt. drobiu nieśnego (w przypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych) – od 2 200 zł;
•co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych – od 1 400 zł.

W przypadku większej skali produkcji w gospodarstwie, wyżej wymienione kwoty wsparcia będą odpowiednio podwyższone. Pomoc dla takich gospodarstw będzie sumą kwot przysługujących z tytułu poszczególnych sektorów, ale maksymalna kwota nie przekroczy 7 000 euro na rolnika.

Pomoc suszowa

– Wystąpiłem do KE o zwiększenie limitu de minimis na rok 2020 lub na skorzystanie z limitu na rok następny, ale otrzymaliśmy absolutny zakaz wypłaty należnych rolnikom środków w formule de minimis. Dlatego przygotowaliśmy inne rozwiązanie, które pozwoli na wykorzystanie środków przeznaczonych na pomoc suszową. Wszyscy uprawnieni taką pomoc otrzymają w dotychczasowej, ustalonej wysokości – podkreślił minister Ardanowski.

Zwrócił też uwagę na to, jakie  wyzwania niesie ze sobą rozwój rolnictwa.

– To rolnictwo na świecie wygra, które będzie umiało skorzystać z innowacji – stwierdził minister.

Korzystając z okazji poinformował również o inicjatywie utworzenia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Giełdę Papierów Wartościowych specjalnej spółki wspierającej innowacje w rolnictwie.

– Każdemu chcemy dać szanse na ubieganie się o wsparcie innowacyjnych pomysłów – dodał minister Ardanowski.


Źródło: agronews.com.pl