Główny Inspektorat Weterynarii zatwierdził procedurę dotyczącą pobierania i przesyłania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania zakażeń koronawirusem u zwierząt. Opracowano ją w PIW-PIB w Puławach.

Działania te mają związek z napływającymi informacjami o przypadkach zakażenia w niektórych krajach wirusem SARS-CoV'-2 u zwierząt gospodarskich, kotowatych (domowych i dzikich, utrzymywanych w ogrodach zoologicznych) i psów.

W Holandii mówi się o przypadku dwóch osób, które zaraziły się koronawirusem od norek. 

O czym mówią wytyczne GIW?

Z wytycznych GIW wynika, że w przypadku zaobserwowania objawów zakażenia  koronawirusem na fermie czy w gospodarstwie, należy pobrać wymazy z jamy ustnej/gardła i odbytu  minimum 20 losowo wybranych zwierzętom.

"Podczas pobierania próbek należy zachować szczególną ostrożność (materiał zakaźny!), a także unikać możliwości kontaminacji próbek materiałem środowiskowym od ludzi" - czytamy w dokumencie GIW.

Co zrobić z próbkami?

Próbki należy kierować bezpośrednio do Zakładu Wirusologii PIW-PIB w Puławach. Badania nie są refundowane. Będą one wykonywane na koszt osoby je zlecającej.

"Choroba COVID-19 nie jest zaliczana do chorób zwalczanych z urzędu, ani też rejestrowanych zarówno przez Komisję Europejską, jak również przez OIE. Mając na uwadze powyższe, należy zatem pamiętać, że wykrycie wirusa u zwierząt nie wiąże się w chwili obecnej z żadnym postępowaniem administracyjnym w tym zakresie" - tłumaczy GIW.

Źródło: agropolska.pl