Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z GovTech Polska kontynuuje cykl warsztatów w ramach projektu  Paszportyzacja polskiej żywności.

Niedawno miało miejsce spotkanie, dzięki któremu przybliżono określenie ram systemu efektywnego śledzenia i identyfikowania informacji o produktach rolno-spożywczych przez wymianę danych posiadanych przez instytucje publiczne w łańcuchu dostaw "od pola do stołu".

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek administracji publicznej sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem i jakością żywności, podmiotów działających na rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny oraz instytucji wspomagających.

W czasie warsztatu dokonano przeglądu systemów informatycznych oraz zbiorów danych użytkowanych w poszczególnych instytucjach. Zastanowiono się również, jakie są ograniczenia technologiczne i wskazano bariery, które muszą być pokonane przy projektowaniu innowacyjnego systemu cyfrowego monitorowania przebiegu zdarzeń w łańcuchu dostaw żywności.

Projektowany system wychodzi naprzeciw oczekiwaniom sektora rolno-spożywczego oraz coraz bardziej świadomych konsumentów. Umożliwi on rejestrowanie i walidowanie zdarzeń w procesach produkcji i dystrybucji żywności w Polsce.

- To istotnie przyczyni się do zwiększenia wiarygodności, przejrzystości i pewności informacji o jej pochodzeniu. Tym samym poprawi się wizerunek producentów żywności i wzrośnie zaufanie do nich, a konsument zyska transparentną informację o jej pochodzeniu. Jak już widać po wyborach kupujących, wiedza ta w coraz szerszym zakresie staje się kluczowa podczas dokonywania zakupów - powiedział Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora generalnego KOWR.Źródło: agropolska.pl