Premier Mateusz Morawiecki ogłosił konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straż Pożarnych, które włączą się w akcję promowania szczepień przeciw koronawirusowi w Polsce. Te instytucje, które zorganizują imprezy profrekwencyjne, podczas których uczestnicy będą mogli się zaszczepić, mają szansę zdobyć nagrody pieniężne! Akcja potrwa do końca września 2021, a jej podsumowanie nastąpi z początkiem października – poinformował WIR.

„Ogłaszamy dzisiaj nowy konkurs, który ma zachęcić Was, drogie Panie, żebyście jako liderki środowisk lokalnych zachęciły naszych sąsiadów, rodziców, babcie, dziadków i córki, żeby wszyscy się szczepili” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Konkurs podzielony jest na cztery etapy. Udział w każdym z nich to szansa na pozyskanie dodatkowych środków na działalność KGW. Środki będą przydzielane w zależności od liczby zaszczepionych osób.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich zawiera cztery elementy:

1. Festyn #SzczepimySię z KGW

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają akcję promocyjną do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku spełnienia wymogów ARiMR przekazuje środki na organizację wydarzenia.

Budżet maksymalnie wynosi 40 mln zł i założony jest na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” do wyczerpania puli funduszy.

Kwota dofinansowania 1 wydarzenia wynosi maksymalnie 8 tys. zł. Rozliczenie jednego wydarzenia jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o środki na kolejną akcję.

Warunki otrzymania finansowania:

zapewnienie możliwości szczepienia dla uczestników – min. 5h, umowa Koła Gospodyń Wiejskich z punktem szczepień. Wzór umowy przygotuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
zamieszczenie informacji o wydarzeniu w mediach lokalnych i społecznościowych,
rozliczenie wydatków – formularz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
zapewnienie szczepienia 2. dawką, najlepiej w tym samym miejscu,
czas trwania akcji: do 30 września 2021 r.

2. Premia za Szczepienia KGW

Warunkiem uzyskania premii  jest min. 100 osób zaszczepionych po raz pierwszy – Koło Gospodyń Wiejskich otrzyma po 15 zł za osobę w wieku 60 lat lub mniej oraz po 30 zł za osobę w wieku powyżej 60. roku życia.

Przeznaczony budżet to maksymalnie 30 mln zł i założony jest na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” do wyczerpania puli funduszy.

3. KGW na Medal #SzczepimySię

Ogólnopolski konkurs na najlepszych 1000 wydarzeń w Polsce wg liczby zaszczepionych.

Dane o liczbie zaszczepionych będą pozyskiwane wg numerów ID Koła Gospodyń Wiejskich organizującego wydarzenie, które zostaną umieszczane na kartach szczepień.

Sposób liczenia zaszczepionych w konkursie:

osoby powyżej 60. roku życia będą liczone podwójnie – warunek uczestnictwa min. 100 zaszczepionych osób.
Nagrody:

100 tys. zł za 1. miejsce;
50 tys. zł TOP 3;
25 tys. zł dla TOP 10;
10 tys. zł dla TOP 100;
5 tys. zł dla TOP 500;
1 tys. zł dla TOP 1000;
4. Najładniejsze Zdjęcie #SzczepimySię z KGW

Odbędzie się głosowanie na najlepsze zdjęcie. Warunek uczestnictwa to min. 100 zaszczepionych.

Zwycięzcy:

25 tys. zł za 1. miejsce;
15 tys. zł TOP 3;
5 tys. zł TOP 10;
1,5 tys. zł TOP 100;

Podstawowe informacje o #SzczepimySię z KGW

Budżet konkursu wynosi nawet 74 mln zł, a źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19:

ryczałt do 40 mln zł;
premia do 30 mln zł;
konkursy 4 mln zł.
Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

#SzczepimySię z OSP – rozpoczęcie już wkrótce

Strażacy pomagają od początku trwania pandemii. To dzięki nim osoby starsze, z mniejszych miejscowości, mogły dotrzeć na szczepienie. OSP już wkrótce może włączyć się w promocję szczepień w inny sposób, a mianowicie będzie angażowało się w:

dowóz pacjentów do punktów szczepień,
organizację szczepień w domu pacjenta,
przygotowanie własnych punktów szczepień COVID-19.

Konkurs dla Ochotniczych Straży Pożarnych zawiera trzy elementy:

Premia na Start
Premia za Szczepienia OSP
OSP na Medal #SzczepimySię
Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Zdrowia.

Jak podaje serwis gov.pl więcej informacji zostanie podane wkrótce.


Wir.org.pl