Fundacja WWF, pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego zachęca do udziału w konkursie na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego. 

WWF od 12 lat przyznaje nagrodę za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, które ograniczają odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu) z gospodarstw do wód. Wśród tych praktyk, znajdują się działania, które przyczyniają się do poprawy jakości gleby, zrównoważonego gospodarowania wodami czy racjonalnego gospodarowania składnikami odżywczymi.

Konkurs na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego – kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do rolników/rolniczek indywidualnych, gospodarstw rodzinnych oraz przedsiębiorstw rolnych, czerpiących dochód z produkcji konwencyjnej lub ekologicznej. Uczestnicy konkursu muszą wykazać się podjęciem konkretnych działań mających na celu ograniczenie emisji substancji biogennych: związków azotu i/lub fosforu z ich gospodarstw. Za emisję substancji biogennych uważa się ich wyciek do wód, jak również emisję gazów, np. amoniaku pochodzącego z obornika.

Konkurs na Rolnika Roku Regionu Bałtyckiego - nagrody

Zwycięzcy I etapu – ogólnokrajowego otrzymają następujące nagrody finansowe: za zajęcie I miejsca - 1000 euro, drugiego - 500 euro natomiast trzeciego - 300 euro. Zwycięzca II etapu – całego regionu bałtyckiego otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 euro.

Konkurs – przyjmowanie zgłoszeń 

Formularze należy przesłać do 11 maja br.

Gdzie należy wysłać zgłoszenia?

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres email: rolnikroku@wwf.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja WWF Polska, ul. Usypiskowa 11, 02-386 Warszawa, z dopiskiem Rolnik Roku.Źródło: wir.org.pl