Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła na swojej stronie internetowej informację o możliwości udziału w konkursie fotograficznym pt. „Nowoczesna polska wieś”, który w postaci zdjęciowej ma ukazać zmiany, jakie zaszły na polskiej wsi, zwłaszcza od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej.

Fotografie wsi

Fotografie konkursowe, które w ramach konkursu zostaną dostarczone przez uczestników, będą wykorzystywane w działaniach informacyjno – promocyjnych, pokazujących efekty osiągnięte w rolnictwie i przetwórstwie żywności, dzięki dobremu wykorzystaniu środków wypłacanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.

ARiMR w swoim komunikacie wyraźnie podkreśla, że z zainteresowaniem  i niecierpliwością czeka na fotografie z gospodarstw rolników, którzy zrealizowali inwestycje dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 2021-2027.  Mile widziane będą również prace ilustrujące życie kulturalne i społeczne współczesnej wsi oraz fotografie pokazujące piękno rodzimych krajobrazów wiejskich.

Konkurs fotograficzny – czas trwania

Konkurs trwa od 30 marca 2021 r. do 20 września 2021 r.

Konkurs fotograficzny pt. "Nowoczesna polska wieś" – kto może wziąć udział w konkursie?

Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fotografująca, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – z wyjątkiem pracowników ARiMR (w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym) i członków ich najbliższych rodzin (mąż, żona, dzieci oraz rodzice).

Zasady konkursu "Nowoczesna polska wieś" i nagrody

Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 1 pracę. W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie zostanie odrzucone. Technika wykonania prac jest dowolna (np. smartfon, aparat cyfrowy).

12 października 2021r., czyli w Światowym Dniu Rolnika, ogłoszone zostaną wyniki konkursu. Wszyscy wyróżnieni zostaną uhonorowani drobnymi upominkami (m.in. zestawami narzędzi wielofunkcyjnych), a laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody  rzeczowe (profesjonalne narzędzi warsztatowe lub sprzęt fotograficzny).

Zachęcamy do udziału w konkursie!


Źródło: wir.org.pl