Wielu rolników, szukając ułatwień w codziennej pracy czy oszczędności, opracowuje i wdraża swoje "wynalazki" w gospodarstwach. Teraz, biorąc udział w konkursie, mogą zgarnąć za ich pokazanie nawet 6 tys. złotych.

Aby wygrać, należy wziąć udział w ogólnokrajowym konkursie "Moje własne innowacje", organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Konkurs promuje niewielkie innowacje, które zostały opracowane przez samych rolników lub członków ich rodzin i mają funkcjonalne zastosowanie w codziennej pracy.

"Usprawnienia techniczne, technologiczne, w żywieniu zwierząt czy zarządzaniu środkami produkcji, a może działania marketingowe lub dostawy produktów bezpośrednio do konsumentów? Podzielcie się swoimi pomysłami i dobrymi praktykami z innymi rolnikami, a przy okazji wygrajcie nagrody pieniężne!" - brzmi apel na stronie internetowej SIR.

Konkurs „Moje własne innowacje” - tematyka

W ramach konkursu przewidziane są trzy kategorie dotyczące zaprojektowanych od podstaw lub znacznie zmodyfikowanych rozwiązań:

  •  maszyny i urządzenia
  •  OZE, racjonalne gospodarowanie zasobami wody, gospodarka o obiegu zamkniętym
  •  zarządzanie i organizacja gospodarstw rolnych.


„Moje małe innowacje” – jak się zgłosić?

By zgłosić innowację do konkursu, należy wypełnić Kartę Zgłoszenia oraz przygotować fotografie i/lub krótki amatorski film prezentujący ją. Do uzupełnionej i podpisanej karty trzeba dołączyć elektroniczny nośnik danych (płyta CD lub DVD lub przenośna pamięć USB) z plikami fotografii i/lub filmu oraz edytowalną wersję Karty Zgłoszenia.

Komplet dokumentów należy przekazać pisemnie (na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa - z dopiskiem "Konkurs Moje własne innowacje"), osobiście (w CDR w Warszawie - pokój nr 560, w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Konkurs Moje własne innowacje") lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres mailowy: warszawa@cdr.gov.pl z dopiskiem w temacie maila: Zgłoszenie na "Konkurs Moje własne innowacje").

W ramach każdej z kategorii konkursu organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia pieniężne w następujących wysokościach:

  •  I miejsce - 6 tys. zł
  •  II miejsce - 5 tys. zł
  •  III miejsce - 4 tys. zł
  •  wyróżnienie - 1 tys. zł

Zgłoszenia należy przekazać do 30 czerwca. Za datę złożenia uznaje się datę wpływu dokumentów do CDR. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 września.Źródło: agropolska.pl