Kancelaria Prezydenta RP ogłosiła konkurs o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich oraz zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- Koła Gospodyń Wiejskich są miejscem spotkań, wzajemnej pomocy i powstawania wspólnotowych więzi. Pielęgnują panie lokalne tradycje i zwyczaje, przekazują z pokolenia na pokolenie swoją unikalną wiedzę i doświadczenie, kultywują i upowszechniają zapomniane techniki rzemieślnicze i artystyczne, ale tworzą także nowe pozytywne wzorce i podejmują ambitne wyzwania. Jestem przekonana, że dla milionów Polek mogą panie być inspiracją i przykładem, jak można wspólnie działać i odnosić sukcesy. Gorąco zachęcam panie do zaprezentowania osiągnięć swoich kół - powiedziała Pierwsza Dama w nagraniu udostępnionym na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.

Konkurs dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP - zasady

Konkurs polega na przygotowaniu filmu przez KGW, w którym koło przedstawi w dowolny sposób swoją działalność, najważniejsze informacje, zaprezentuje główny profil działalności oraz informacje o realizowanych inicjatywach. Celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym oraz prezentację i promocję aktywności KGW.

Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Etap pierwszy polega na przesłaniu przez KGW karty zgłoszenia wraz z załącznikami oraz przygotowanego amatorskiego materiału audiowizualnego. Etap wojewódzki przeprowadzony zostanie w formule online.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w terminie od 2 do 23 marca 2021 r.

Zwycięzca etapu wojewódzkiego będzie reprezentował swoje województwo podczas etapu ogólnopolskiego. Tematem przewodnim etapu ogólnopolskiego będą Regionalne zwyczaje oraz obrzędy ślubne i weselne.

Nagrody 

Główną nagrodą dla zwycięzcy etapu ogólnopolskiego jest 5 tys. zł. Zdobywcy drugiego miejsca otrzymają 3 tys. zł, a trzeciego - 2 tys. złotych. Oprócz tego nagrodzone Koła otrzymają statuetki i listy gratulacyjne od Małżonki Prezydenta. Ponadto Pierwsza Dama odwiedzi siedzibę zwycięskiego Koła. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich.

Szczegółowe informacje o konkursie pod adresem: https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw/


Źródło: wir.org.pl