Suszowe za zeszły rok będzie wypłacane poszkodowanym przez COVID-19. 

Składanie wniosków

Zainteresowani pomocą rolnicy już od 13 sierpnia 2020 roku mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w związku z trudną sytuacją po stratach suszowych. Wnioski należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Finansowanie suszowego

Na finansową pomoc zostały zaplanowane środki w wysokości 400 mln zł. Pomoc będzie wypłacana rolnikom bezzwłocznie zaraz po zweryfikowaniu wniosku przez agencję.

Wnioski

Wzór wniosku i instrukcja jego wypełniania są ogólnodostępne na stronie ARiMR w zakładce „pomoc krajowa”.

Kto może ubiegać się o suszowe?

O pomoc mogą ubiegać się producenci rolni, których gospodarstwo jest zagrożone utratą płynności finansowej wyniku ograniczeń na rynku rolnym wywołanych epidemią COVID-19, a także ci, którym nie została przyznana pomoc w związku z wystąpieniem w 2019 roku szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi.

Kontakt

Pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie tej pomocy należy kierować mailem na adres: info@arimr.gov.pl