W dobie pandemii koronawirusa najważniejsze jest dbanie o bezpieczeństwo – zarówno swoje, swoich bliskich, ale też obcych ludzi, których spotykamy na co dzień. Kwestią dyskusyjną są więc wizyty urzędników w gospodarstwach rolnych.

Łódzki samorząd rolniczy wystąpił o zawieszenie wydawania przez izby rolnicze opinii dla komorników sądowych. Zdaniem łódzkiego samorządu, w obliczu pandemii wizyty w gospodarstwach, a także w kwestiach egzekucji, nie powinny się odbywać.

"W województwie łódzkim, szczególnie w ostatnim czasie, nastąpił znaczny napływ wniosków komorniczych dotyczących wydania opinii (o niezbędności do prowadzenia gospodarstwa dłużnika przedmiotów wskazanych przez organ egzekucyjny). W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego proszę o podjęcie działań mających na celu zawieszenie przez izby rolnicze wydawania opinii dla komorników sądowych co najmniej na czas trwania pandemii" - napisał Bronisław Węglewski, prezes IRWŁ w wystąpieniu do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W jego opinii, obecna sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na wykonanie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 5 lipca 2017 r.

"Wizyta w gospodarstwie i stwierdzenie, czy zajęte w drodze egzekucji komorniczej składniki majątkowe są niezbędne do prowadzenia gospodarstwa, w obecnych warunkach są niewykonalne. Zgodnie z rządowymi wytycznymi należy ograniczać wszelkie kontakty, które nie są aktualnie niezbędne, tak aby nie rozprzestrzeniać wirusa i nie narażać rolników, pracowników, delegatów IRWŁ  i ich rodzin na zachorowanie" – podsumował  Węglewski.
 


Źródło: agropolska.pl