Komisja Europejska wyznaczyła dodatkowy termin składania propozycji programów promocyjnych. Ostateczny termin składania wniosków dotyczących obu typów programów promocyjnych mija 27 sierpnia 2020 roku o godzinie 17:00.

 W nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, jak również w celu wsparcia sektora rolno-spożywczego w związku z kryzysem w wyniku pandemii COVID-19, Komisja Europejska podała do informacji publicznej dwa kolejne zaproszenia do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych w roku 2020, czyli propozycji programów „prostych” oraz programów „wielonarodowych”, w których uczestniczy wiele państw członkowskich.

Określony już został budżet, priorytety tematyczne, szczegółowe cele, harmonogram prac, kryteria decydujące o zakwalifikowaniu, rodzaje kwalifikujących się działań, przepisy finansowe, a także procedura składania wniosków.

Źródło: agronews.com.pl