Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 84, 85, 86 w 2020 roku ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Powyższe ogniska ASF zostały stwierdzone w gospodarstwach położonych na obszarach wymienionym w części III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709 w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE.

84 ognisko w 2020 roku stwierdzono w gospodarstwie, w którym utrzymywano 117 świń, położonym w miejscowości Zamch, gmina Obsza, powiat biłgorajski, województwo lubelskie (obszar zagrożenia).

85 ognisko w 2020 roku wykryto w gospodarstwie, w którym utrzymywano 158 świń, położonym w miejscowości Piwoda, gmina Wiązownica, powiat jarosławski, województwo podkarpackie (obszar zagrożenia).

86 ognisko w 2020 roku stwierdzono w gospodarstwie, w którym utrzymywano 39 świń, położonym w miejscowości Perzyny, gmina Zbąszyń, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie (obszar ochronny).

Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury związane z likwidacją choroby, zgodnie z rozporządzeniem.