Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o dotację na swoją działalność już od 5 czerwca 2020. Warto pomyśleć o skorzystaniu z tego wsparcia, tym bardziej że liczba kół gospodyń wiejskich stale się rozrasta. Sprawdź, jakie wymagania należy spełnić, by wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony.

Jak długo potrwa nabór wniosków?

To już trzeci raz, gdy koła gospodyń wiejskich 2020 mogą ubiegać się o spore pieniądze na dofinansowanie swojej działalności. Wnioski o dofinansowanie można składać do ARiMR w terminie od 5 czerwca do 30 września. Warto jednak wiedzieć, że nabór może zostać zakończony  wcześniej, jeśli pula pieniędzy ulegnie wyczerpaniu. 

W tym roku rząd przeznaczył środki dla KGW w wysokości 40 mln zł. 

Kto i w jakiej kwocie może ubiegać się o wsparcie?

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej mogą złożyć koła gospodyń wiejskich wpisane do Rejestru. Wysokość otrzymanej pomocy uzależniona jest od liczby członków ustalonych na dzień złożenia wniosku. 

Wysokość otrzymanego wsparcia wygląda tak:

  • 3000 zł – otrzyma koło liczące nie więcej niż 30 członków
  • 4000 zł – jeżeli koło posiada od 31 do 75 członków
  • 5000 zł – w przypadku gdy koło liczy ponad 75 członków

Koła gospodyń wiejskich otrzymają powyższą dotację, jeżeli zobowiążą się do:

  • wykorzystania przyznanej pomocy do dnia 31 grudnia br.
  • rozliczenia otrzymanego wsparcia poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku
  • zwrócenia pomocy, w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, bądź pobrania w nadmiernej wysokości
  • przechowywania, a także udostępnienia na żądanie dokumentów księgowych i innych dokumentów

Warto również dodać, że koła gospodyń wiejskich można założyć nie tylko na wsiach, ale także w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców. KGW może być również utworzone na terenie sołectw położonych w granicach miast.

Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc – podkreśla prezes ARiMR. 

Warto więc zastanowić się nad złożeniem wniosku, nim będzie za późno. Należy się spieszyć! 

Źródło: agrofakt.pl