Pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na wiele sektorów gospodarki. W związku z tym pojawiają się pytania, czy zakaz handlu w niedzielę nie powinien zostać z tego powodu zawieszony. Co ciekawe, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie wykluczyło takiej możliwości.

To właśnie do tego resortu trafiło z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wystąpienie Polskiej Izby Mleka w sprawie zmiany przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

W odpowiedzi,  Anita Gwarek, dyrektor Departamentu Prawa Pracy MRPiPS podkreśla, że sytuacja polskich przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19 jest cały czas monitorowana.

"Podejmowane działania, których efektem są ustawy tworzące tzw. Tarczę Antykryzysową, mają na celu złagodzenie negatywnych skutków epidemii dla gospodarki - zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników. Dwa główne cele tzw. pakietu osłonowego to utrzymanie płynności prowadzonych działalności przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony maksymalnej liczby miejsc pracy" – mówi Anita Gwarek.

Wskazuje również na postulat zawieszenia, a nawet zniesienia zakazu handlu w niedziele, gdzie ustawa wprowadziła etapowe ograniczenie handlu.
"Pragnę podkreślić, że wszelkie napływające do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje, związane ze stosowaniem ww. ustawy, a także postulaty zmian w tej ustawie są poddawane analizie. Na obecnym etapie jest jednak za wcześnie, by odnieść się do propozycji zawieszenia czy zniesienia zakazu handlu w niedziele" - podsumowała dyrektorka z MRPiPS.Źródło: agronews.com.pl