Nie trzeba być rolnikiem, by wiedzieć, że długie przechowywanie ziemniaków wpływa nie niekorzystnie. Jeśli jednak się na to decydujemy, jednocześnie narażamy się na to, że może nastąpić utrata jakości, ale też wyglądu, barwy i smaku. Ale jaka jest tego przyczyna? Przeczytaj, by ją poznać i dowiedzieć się, jak prawidłowo przechowywać ziemniaki.

Ziemniaki z przeznaczeniem codziennego spożycia, ale też z przeznaczeniem przetwórstwa czy posadzenia w kolejnym sezonie muszą zachować wysoką jakość przez cały okres. Jest to szczególnie ważne dla rolników, którzy sprzedają swoje produkty.

Jak długo powinniśmy przechowywać ziemniaki?

Wskazane jest, by ziemniaki były przechowywane w okresie maksymalnie siedmiu- dziewięciu miesięcy. 
Okres siedmiu miesięcy jest optymalny wtedy,  gdy przechowywane ziemniaki przeznaczone są jako sadzeniaki. Z kolei okres dziewięciu miesięcy jest wskazany, kiedy ziemniaki te przeznaczone są na przetwórstwo.

Co stanie się z ziemniakami, jeśli będziemy je przechowywać dłużej?

Po wskazanym wyżej okresie następuje utrata masy bulwy ziemniaka. Główną tego przyczyną jest kiełkowanie, ale też choroby związane z przechowywaniem ziemniaków oraz proces oddychania.

W jakich warunkach przechowywać ziemniaki?

•Wilgotność nie może być niższa niż 90 procent
•Najlepszą temperaturą do przechowywania ziemniaków jest temperatura pomiędzy  7 a 10 stopniami Celsjusza
•Miejsce, w którym przetrzymujemy ziemniaki musi być zaciemnione
•Pod żadnym pozorem nie należy ich trzymać w lodówce

Temperatura przechowywania a przeznaczenie ziemniaka

•ziemniaki na sadzonki -  od 2 do 6 stopni Celsjusza
•ziemniaki jadalne - od 4 do 6 stopni Celsjusza
•ziemniaki do przetwórstwa spożywczego – od 6 do 8 stopni Celsjusza
•ziemniaki na cele przemysłowe – od 2 do 4 stopni Celsjusza


Izabela Nestioruk

Źródło: portal rolniczy.info