Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że producenci, którzy są zainteresowani uprawą w systemie integrowanej produkcji roślin oraz uzyskaniem certyfikatu IP, mają obowiązek corocznie dokonać zgłoszenia podmiotowi certyfikującemu.

Integrowana produkcja żywności - zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, do 1 marca każdego roku.

W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów, do zgłoszenia oraz uzyskania certyfikatu Integrowanej Produkcji Roślin nie jest konieczne ukończenie stosownego szkolenia potwierdzonego zaświadczeniem.

System IP

PIORiN zachęca producentów rolnych do zgłaszania upraw i prowadzenia produkcji rolnej w systemie IP. Wykaz podmiotów wykonujących działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin:

  • „PNG” Sp. z o.o., Cisów 77 A, 26-021 Daleszyce, http://certyfikacja.co/integrowanej_produkcji_roslin/

  • QA Solutions Sp. z o.o, ul. Borkowska 9/6, 30-438 Kraków, http://www.qasolutions.pl/integrowana-produkcja-roslin

  • COBICO Sp. z o.o., Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka, https://www.cobico.pl/integrowana_produkcja_roslin 

  • Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.,ul. Modlińska 6 lok. 207, 03-216 Warszawa, https://www.agroeko.com.pl/certyfikowane-obszary/integrowana-produkcja

  • SGS Polska Sp. z o.o., ul Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, https://www.sgs.pl/pl-pl/agriculture-food/food/food-certification/integrated-plant-production-ipr-certification 

  • TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa, https://www.tuv.com/poland/pl/integrowana-produkcja-ro%C5%9Blin.html 

  • BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, https://www.biocert.pl/integrowana-produkcja/ 

  • EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o. ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, https://ekogwarancja.pro/integrowana-produkcja/Źródło: agronews.com.pl