Królestwo Arabii Saudyjskiej i Hongkong poinformowały, że noszą dla Polski zakaz eksportu drobiu. 

W wyniku starań Głównego Lekarza Weterynarii i polskiej placówki dyplomatycznej w Rijadzie, z dniem 19 sierpnia 2020 r. właściwe służby Królestwa Arabii Saudyjskiej zniosły ograniczenia eksportowe wprowadzone z uwagi na wystąpienie w Polsce ognisk HPAI.

Do Królestwa Arabii Saudyjskiej mogą być ponownie eksportowane produkty takie jak:

1. Mięso drobiowe oraz produkty z mięsa drobiowego
2. Jaja oraz pozyskane z nich przetwory

26 sierpnia 2020 roku służba weterynaryjna Hongkongu poinformowała o możliwości wznowienia eksportu mięsa drobiowego (tuszek, elementów i podrobów) oraz produktów drobiowych (w tym jaj) przeznaczonych do spożycia przez ludzi z ostatnich powiatów objętych ograniczeniami:

1.powiat gliwicki, województwo śląskie
2.powiat sulęciński, województwo lubuskie

Przyjmowane będzie wyłącznie świeże bądź zamrożone mięso drobiowe, a także produkty z drobiu, których cała przesyłka pochodzi od drobiu utrzymywanego w kraju, strefie lub kompartmencie wolnym od grypy ptaków (Avian Influenza, AI) od momentu wylężenia. 

Przesyłki jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi (wyprodukowane/zapakowane) będą przyjmowane wyłącznie z kraju, strefy lub kompartmentu wolnego od AI pod warunkiem transportowania ich w nowych lub uprzednio odpowiednio odkażonych opakowaniach.

Przesyłka ta musi być obowiązkowo zaopatrzona w świadectwo zdrowia w uzgodnionym formacie używanym aktualnie jako towarzyszące przesyłkom eksportowanym z Polski do Hongkongu.Źródło: agronews.com.pl