Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej walczy o wprowadzenie bonów inwestycyjnych dla gmin. Kwota, o którą chcą się ubiegać to 1 mln zł na gminę. Swoje postulaty argumentuje tym, że pomoc finansowa z pewnością pomoże w zminimalizowaniu skutków nadchodzącego kryzysu gospodarczego spowodowanego szerzącą się po całym świecie epidemią koronawirusa.

Związek podkreśla, że szybkie działanie może choć w części uchronić kraj przed przykrymi skutkami koronawirusa. Tłumaczy, że kryzys ten będzie można przezwyciężyć tylko i wyłącznie drogą inwestycji.  Związek proponuje zatem wprowadzenie od bieżącego, 2020 roku "Gminnego Bonu Inwestycyjnego" w wysokości 1 mln zł na gminę. Dałoby to spore możliwości działania w zakresie pobudzenia inwestycji.

"Inwestycje pobudzają wszystkie sektory gospodarki. Mają charakter rozwojowy i dochodowy w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym. W obliczu zaistniałej sytuacji globalnej pandemii, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie już w tym roku będą w większości pozbawione możliwości inwestowania w rozwój swoich obszarów. Dlatego wskazujemy na konieczność zastosowania impulsu inwestycyjnego, który obejmie swoim działaniem wszystkie obszary wiejskie kraju" - czytamy w piśmie ZGWRzP.

Związek argumentuje, że możliwość wykorzystania bonu inwestycyjnego na wkład własny przy większych projektach zdecydowanie pobudzi rozwój gospodarki. Co więcej, całkiem możliwe że wpłynie na uruchomienie kolejnych gałęzi gospodarki i przyczyni się do przyszłościowych inwestycji. 

Izabela Nestioruk

Źródło: agropolska.pl