Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej negatywnie zaopiniował nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Chce odrzucenia „piątki dla zwierząt”.

Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej zwraca uwagę na to, że w okresie pandemii koronawirusa wprowadzenie takich zmian jest nie na miejscu. Argumentuje, że pandemia to nie jest dobry czas na takie zmiany, ponieważ i bez tej ustawy wiele osób boi się o pracę, dorobek życia. Wskazuje, że może to całkowicie wyeliminować niektóre firmy.

"Dotychczasowy brak właściwej legislacji w zakresie ochrony zwierząt skutkował akceptacją istniejącego stanu, wyrażającego się brakiem odpowiedzialności właścicieli zwierząt, przedmiotowym ich traktowaniem, niekontrolowanym rynkiem obrotu zwierzętami, funkcjonowaniem tzw. mafii hyclowskich, złymi warunkami utrzymywania zwierząt w gospodarstwach domowych i schroniskach, przyzwoleniem na funkcjonowanie podmiotów, które pod pozorem działalności charytatywnej nastawione są przede wszystkim na osiąganie nielegalnych zysków z procederów niemających nic wspólnego z ochroną zwierząt" - czytamy w opinii związku.

W dokumencie podkreślono poparcie dążenia do poprawy dobrostanu zwierząt, ale zwrócono uwagę na to, że nie dba się o dobro rolników.

"Rolnicy i producenci rolni stanowią integralną część społeczności gmin z obszarami wiejskimi i z tego chociażby powodu czujemy się zobowiązani chronić ich (czyli także nasze) interesy. Wagę skutków ustawy dla rolników i producentów oceniamy także po ich niezadowoleniu i podejmowanych akcjach protestacyjnych. W tym zakresie wyrażamy pełną solidarność ze środowiskami rolniczymi i ich organizacjami zawodowymi" – opiniowano.

Związek gmin wytyka, że zmiany te nie były konsultowane z samorządem, przedsiębiorcami ani przedstawicielami organizacji społeczno-zawodowych.

"Zapisy te mogą doprowadzić do bankructwa wielu gospodarstw rolnych i do zagrożenia żywnościowego kraju. Stanowczo sprzeciwiamy się regulacjom, które bezpośrednio uderzają w polską wieś, a tym samym prowadzą do nieodwracalnych zmian w rozwoju polskiego rolnictwa" – kwituje Związek Gmin Wiejskich.