Najpierw rolnicy walczyli z suszą. Teraz wielu z nich walczy z nadmiernymi, silnymi opadami, które niszczą dorobek ich życia. Jeśli jesteś rolnikiem, który na własnej skórze odczuł przykre konsekwencje silnych opadów – przeczytaj, by dowiedzieć się, gdzie zgłosić szkody spowodowane opadami.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1009) uruchomiona została szeroko dostępna  aplikacja, za pomocą której producenci rolni mogą zgłaszać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.

Jakie szkody nie można zgłosić za pomocą aplikacji?

W przypadku zgłaszania szkód w uprawach i płodach rolnych, które zostały spowodowane przez inne niekorzystnie zjawiska atmosferyczne takie jak:

•Grad
• deszcz nawalny
• ujemne skutki przezimowania,
•przymrozki wiosenne
•powódź
•huragan
• piorun
•obsunięcie się ziemi lub lawinę, które wystąpiły uszkadzając plantacje

szacowanie szkód będzie odbywało się na zasadach dotychczasowych.

W związku z  tym, że w ostatnich dniach wystąpiło wiele gwałtownych burz, silnych opadów deszczu i gradu i bardzo silnych wiatrów w wielu regionach Polski,  rolnicy powinni zgłosić szkody spowodowane przez warunki atmosferyczne do urzędów gmin.

Jak zgłosić szkodę?

Aby zgłosić szkodę, należy złożyć wniosek o oszacowanie szkód do urzędu gminy. Ustalenia wysokości szkody komisja dokonuje za pomocą lustracji poszkodowanej uprawy oraz oględzin uszkodzonych budynków gospodarskich szklarni itd. 

Komisja szacuje wszystkie szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które wystąpiły w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej (tj. w uprawach, zwierzętach i w środkach trwałych) z racji, że  za podstawę określenia zakresu i wysokości szkód w produkcji rolnej uważa się całość produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym, czyli zarówno w produkcji roślinnej jak i w zwierzęcej.Źródło: agronews.com.pl