Nowy okres programowania WPR niesie ze sobą kilka nowości. Wśród nich jest płatność bezpośrednia pod nazwą Ekoschematy. Wszyscy rolnicy będą mogli przystąpić do tego pomysłu dobrowolnie, tworząc na przykład obszary z roślinami miododajnymi.


Na czym polegają Ekoschematy?

Ekoschematy to nowa płatność bezpośrednia, która będzie realizowana w sposób roczny. Rolnik otrzyma tę płatność w ramach realizacji praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska w rozszerzonym zakresie. Każdy rolnik może skorzystać z tego w sposób dobrowolny. Aby oszacować ilość zainteresowanych rolników MRiRW przygotowało anonimową ankietę dotyczącą  zainteresowania udziałem w Ekoschematach.

Jakie obszary realizacji praktyk może wybrać rolnik?

Rolnik może zdecydować się na realizację praktyk w obszarach:

obszary z roślinami miododajnymi
zimowe pożytki dla ptaków
mikrosiedliska ptaków w uprawach zbożowych (luki skowronkowe)
ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt
międzyplony ozime
wsiewki śródplonowe
strefy buforowe na gruntach ornych wzdłuż wód powierzchniowych
opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia
wapnowanie  
produkcja integrowana
uproszczone systemy uprawy


Mikrosiedliska dla ptaków w ramach Ekoschematów

To jedna z możliwości, na którą mogą zdecydować się rolnicy. Polega ona na realizacji tak zwanych luk skowronkowych, czyli utworzeniu i utrzymaniu luk w uprawie zbóż ozimych. Ta powierzchnia musi wynosić co najmniej 20- 25 metrów kwadratowych, poprzez podniesienie i wyłączenie siewnika. Aby zrealizować ten wymóg trzeba utworzyć minimum jedną lukę na każde 0,5 ha uprawy.


Źródło: agrofakt.pl