Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydała komunikat, w którym poinformowała o złożeniu oświadczenia. Dotyczy ono zarówno rolników, jak i domowników, którzy są ubezpieczeni w KRUSie. 

O jakie oświadczenie chodzi?

KRUS przypomina o  złożeniu specjalnego oświadczenia. Oświadczenie to dotyczy osób prowadzących dodatkowo działalność pozarolniczą. 

Co musi zawierać?

Oświadczenie musi zawierać roczną kwotę należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kto i do kiedy musi złożyć oświadczenie?

W zgodzie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, domownicy, ale też rolnik podlegający ubezpieczeniu w KRUS, kiedy jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, zobowiązani są   do 31 maja złożyć w Kasie oświadczenie. Z racji, że termin upływa w niedzielę, Termin 31 maja przypada w niedzielę, osoby prowadzące działalność pozarolniczą są zobowiązane do złożenia zaświadczenia do poniedziałku 1 czerwca 2020 r.  

Dokument to potwierdzenie, że kwota graniczna nie została przekroczona. Kwota ta określa należny podatek dochodowy za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Za ubiegły rok ta kwota wynosi 3 454 zł.

Jakie konsekwencje może nałożyć KRUS?

Jeżeli z jakichś powodów nastąpi przekroczenie kwoty granicznej, to wtedy ubezpieczenie społeczne rolnika, bądź domowników przestanie obowiązywać.

Izabela Nestioruk

Źródło: agrofakt.pl