W czwartek (25 czerwca) Polska Grupa Energetyczna uruchomiła dwie nowe farmy wiatrowe. To łącznie  aż 43 turbiny o mocy zainstalowanej aż 97, 18 MW.

Farma wiatrowa „Starza/Rybice ”, która  powstała w powiecie Kamień Pomorski, składa się z 33 turbin. Moc każdego ustawionego wiatraka wynosi 2 MW. Druga inwestycja czyli „Karnice II” jest najnowocześniejszą elektrownią wiatrową, która należy do grupy PGE Energia Odnawialna. Znajduje się ona na terenie powiatu Gryfice i składa się z 10 turbin o mocy 2,2 MW każda. Obie farmy wiatrowe w 2018 r. były zwycięzcami aukcji na sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z wiatru czy promieniowania słonecznego o mocy instalacji powyżej 1  MW.

Ministerstwo Klimatu, które jako resort jest odpowiedzialne za przygotowanie rozwiązań legislacyjnych dla systemu aukcyjnego zwraca uwagę, że w wyniku aukcji z 2018 r. powstanie około 1100 MW nowych mocy zainstalowanych w sektorze wiatru na lądzie.  

Opierając się o wyniki aukcji z 2019 r. – około 2300 MW. Dodatkowo, także w 2020 r. planuje się sprzedaż w systemie aukcyjnym energii elektrycznej wytworzonej w nowych instalacjach OZE. Zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez  Radę Ministrów  31 grudnia 2019 r. odnośnie do maksymalnej ilości i wartości energii z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r., dzięki aukcjom w tym roku planuje się założenie  m.in. elektrowni wiatrowych o mocy około 800 MW. Portal agronews.com.pl podaje, że  na lata 2018-2020 założono dla elektrowni wiatrowych dostępny wolumen na poziomie ok. 4000 MW i oczekuje się, że zostanie on zakontraktowany w całości.

„W tym momencie pracujemy nad nowelizacją ustawy OZE, która zostanie skierowana do konsultacji międzyresortowych. Wierzę w to, że po wakacjachustawa zostanie przyjęta przez parlament i będzie prawem obowiązującym. Chcielibyśmy po konsultacjach z Komisją Europejską wydłużyć okres wsparcia o pięć lat, tak jak pozwala nam na to dyrektywa. Teraz mamy do połowy roku 2021 roku ten okres wsparcia w systemie aukcyjnym. Jest zamiar wydłużenia go o kolejne pięć lat do 2026 roku. Myślę, że to jest istotna informacja” – powiedział Ireneusz Zyska  wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE.

Źródło: agronews.com.pl