Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych zwiększający dofinansowanie do funduszu o 3 miliardy złotych.

"Priorytetem rządu jest budowa spójnego układu komunikacyjnego kraju. Nie uda się to bez rozwoju i poprawy jakości sieci dróg lokalnych, dlatego kolejny raz poszerzamy zakres rządowego wsparcia dla dróg samorządowych. Dodatkowe 3 mld zł przeznaczymy na dofinasowanie budowy obwodnic na drogach wojewódzkich oraz budowy, remontów i modernizacji dróg w dużych miastach" - powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury cytowany w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Wsparcie ma wpłynąć pozytywnie na pobudzanie aktywności gospodarczej przedsiębiorców i skuteczniejszej walki ze skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa.

CIR poinformowało, że poza dotychczasowymi zadaniami, fundusz będzie również finansował budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, budowę lub remont dróg w największych miastach oraz zadania polegające na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

Co więcej, rząd planuje dofinansować budowę obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te zostaną przeznaczone około 2 miliardy złotych.

Planowana jest również zmiana nazwy Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, który będzie dofinansowywał budowę, przebudowę lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach miejskich, czyli zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Przeznaczony zostanie na to miliard złotych.Źródło: agropolska.pl