Główny Inspektorat Sanitarny w końcu doprecyzował procedury zatrudnienia pracowników sezonowych z zagranicy. Osoba zatrudniona w rolnictwie, która jest ubezpieczona w KRUS, musi wykonać test na koronowirusa w systemie Drive Thru.

"Po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego wymagane jest wykonanie wymazu do testu PCR, celem wykluczenia zakażenia Test obecnie można wykonać u ubezpieczonego w KRUS pracownika sezonowego w systemie Drive Thru. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformuje na wniosek rolnika/plantatora o najbliższej lokalizacji Drive Thru" - napisano w wytycznych opublikowanych na stronie resortu rolnictwa.

Pracownik z zagranicy, który przebywa w gospodarstwie rolnym, musi odbyć 14- dniową kwarantannę.  Co więcej, aby ułatwić cudzoziemcom, osobom poddanym kwarantannie, będących pracownikami sezonowymi badanie na Covid-19, zaproponowano, by skorzystać z możliwości indywidualnego przyjazd do punktu pobrań tzw. Drive Thru, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

"Dopuszczalna jest podróż łączna więcej niż 1 osoby, pod warunkiem, że przebywają razem w kwarantannie" - zaznaczono.
Osoby, które udają się na badania, bezwzględnie muszą mieć  maseczkę, którą  zakryją usta i nos, mieć założone rękawiczki jednorazowe, a także muszą unikać kontaktu bezpośredniego z innymi osobami.

Kolejny wymóg nałożony na rolników zatrudniających pracowników z zagranicy, to przekazanie listy osób udających się na badania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu i policji. Ma to na celu usprawiedliwienie opuszczenia miejsca kwarantanny.

Źródło: agropolska.pl