Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała, że do 23 grudnia 2020 r. do ARiMR wpłynęło 14,5 tys. wniosków. Są to wnioski o dofinansowanie sprzętu komputerowego dla rodziny rolniczej, które można składać tylko do 30 grudnia.

1500 zł wsparcia może otrzymać rodzina rolnicza na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Dofinansowanie dotyczy więc sprzętu, który będzie przydatny w zdalnym nauczaniu. 

Dofinansowanie sprzętu komputerowego dla rodzin rolniczych – komu się należy?

Pomoc finansowa przysługuje rodzinom, w którym co najmniej jeden rodzic lub opiekun prowadzi gospodarstwo rolne z przypisanym numerem identyfikacyjnym dotyczącym producentów rolnych; w rodzinie jest co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021 oraz dochód na jedną osobę nie przekracza 1, 2 tys. zł na miesiąc.

Warto również wiedzieć, że z dotacji może skorzystać rodzina, która w ciągu ostatnich trzech lat nie otrzymała dofinansowania lub zwrotu kosztów zakupu podobnego sprzętu ze środków publicznych lub od organizacji pozarządowych.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci można składać tylko do 30 grudnia. Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

•kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;

•kopie zeznań podatkowych za 2019 r.

•kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu sprzętu komputerowego – ale tylko w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku lecz nie wcześniej niż od 10.12.2020 r.

Pomoc finansowa – do kiedy trzeba kupić sprzęt?

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zakupienie sprzętu w dniach 10. grudnia 2020 – 31 marca 2021 i dostarczenie faktury potwierdzającej zakup sprzętu do 15 kwietnia 2021 roku.Źródło: agronews.com.pl