Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność tylko do końca września. Warto składać wnioski, ponieważ tym roku na wsparcie tych organizacji przewidziano aż 40 mln zł.

Do końca sierpnia koła gospodyń wiejskich złożyły wnioski o przyznanie pomocy na kwotę blisko 29 mln zł. Oznacza to, że nadal są dostępne środki, o które mogą aplikować KGW, więc nie warto dłużej zwlekać i wnioskować o środki pieniężne.

Jakie są warunki uzyskania dofinansowania?

Po pierwsze, by ubiegać się o wsparcie z ARiMR, należy  zarejestrować dane koło gospodyń wiejskich w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym właśnie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Aktualnie figuruje w nim blisko dziewięć i pół tysiąca organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1414 kół, lubelskim 1216 i mazowieckim – 1209. 

Do końca sierpnia tego roku 8242 koła złożyły w Agencji wnioski o dotację na kwotę ponad 28,8 mln zł.

Ile wynosi dofinansowanie?

Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków koła. Wynosi ona: 

•3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków
• 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków 
•5 tys. zł  – jeśli koło gospodyń wiejskich tworzy ponad 75 osób

Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na terenach wsi. 

Co ciekawe, koła gospodyń wiejskich mogą być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.