Wypalanie traw to niechlubna tradycja. Nie wszyscy jednak wiedzą, że jest to całkowicie zabronione lub robią to wbrew powszechnie obowiązującym zakazom. Przypominamy, że co roku wypalanie traw ma tragiczne skutki – dochodzi do pożarów i uśmiercaniu zwierząt.

Wypalanie traw w Polsce - zagrożenia

Wciąż wielu Polaków ma całkowicie mylne przeświadczenie, że wypalanie traw poprawia żyzność gleby i niszczy chwasty. Okazuje się jednak, że wypalanie wierzchniej warstwy gleby obniża jej wartość użytkową nawet na kilkanaście lat. 

Wysoka temperatura niszczy roślinność, powodując degradację gleby i stanowi zagrożenie dla zwierząt. Giną dżdżownice, mrówki, biedronki oraz płazy i gady. Dym uniemożliwia również pszczołom zapylanie kwiatów. Ofiarami stają się zwierzęta leśne, a nawet domowe. Bezmyślne podpalanie traw bywa także często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie również  tracą ludzie.

Wypalanie traw zabronione

W Polsce wypalanie traw jest zabronione. Zgodnie z art.124 ust 1 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz880) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Kto dopuści się ich wypalania podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 163 1pkt 1 Kodeksu karnego (Dz.U.1997 Nr 88 poz. 553) stanowi, że kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, mając postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Kary finansowe za wypalanie traw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nakłada kary finansowe za  wypalania gruntów rolnych. Za umyślne podpalenie rowu, łąki czy pastwiska Agencja może zmniejszyć płatność obszarową o 25%, a w przypadku rozległego i dotkliwego pożaru może pozbyć rolnika całej płatności za dany rok.

Kampania przeciwko wypalaniu traw

W ubiegłym roku Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej prowadziła kampanię „Stop Pożarom Traw”, która miała na celu uświadomić skale tego zjawiska. Dane przytoczone w materiałach informacyjnych są przerażające. W roku 2019 w Polsce odnotowano 153 520 pożarów, aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych, co stanowi ponad 36% wszystkich akcji gaśniczych.  Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnie 24 151 ha, w których zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty  szkód wyceniono na ponad 40 milionów złotych. Do gaszenia bezmyślnych pożarów strażacy zużyli ponad 183 mln litrów wody.

Powyższe statystyki są zatrważające, dlatego gdy tylko zobaczymy płonące trawy dzwońmy pod 112, lub na straż pożarną 998. Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje do rolników o zerwanie z rolniczą tradycją wypalania rowów, łąk i pastwisk. 

Jak można zauważyć, wypalanie traw to niezwykle niebezpieczne działanie. Nieumiejętne działanie lub chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Warto zwrócić uwagę na to, że wypalanie traw szkodzi również środowisku. Możemy doprowadzić do śmierci małych zwierząt i owadów zamieszkujących trawy. 

Warto uświadamiać innych o szkodliwości i niebezpieczeństwie, które wiąże się z wypalaniem traw. Ponadto, warto pamiętać o tym, że za niestosowanie się do zakazu wypalania traw, grozi odpowiedzialność pieniężna. Co więcej, każdy do podejmie się wypalania gruntów, odpowie za to również grzywną lub karą aresztowania.Źródło: wir.org.pl