Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej już drugi raz z kolei zrealizuje szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach operacji "Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II".


Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach?

Szkolenia to wspaniała okazja do poszerzenia wiedzy z zakresu produktów lokalnych, ale też tradycyjnych oraz prowadzenia bieżącej działalności kół. 

Ważne informacje

Nabór potrwa do 21 września. Spotkania realizowane wspólnie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w tym roku skierowane są do Kół Gospodyń Wiejskich z 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, śląskiego, łódzkiego, podkarpackiego oraz lubelskiego.

Będą to jednodniowe szkolenia, dzięki którym uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć wiedzę z zakresu krajowych i unijnych systemów jakości żywności, istoty krótkich łańcuchów dostaw, dziedzictwa kulinarnego oraz znaczenia produktów lokalnych i tradycyjnych.

Gospodynie zapoznają się też ze wspaniałymi możliwościami tworzenia partnerstw z innymi organizacjami z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz możliwych źródeł finansowania działalności.

- Koła Gospodyń Wiejskich od kilku lat przeżywają renesans, coraz częściej stając się liderem w swoich środowiskach i podejmując szereg różnych inicjatyw na rzecz nie tylko członków, ale również społeczności lokalnych - mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

- Bardzo duże zainteresowanie szkoleniami dla kół prowadzonymi w 2019 roku utwierdza nas w przekonaniu o potrzebie i skuteczności kontynuowania działań. Ich celem jest bowiem zapewnienie kołom merytorycznego wsparcia oraz pomoc w rozwiązywaniu najważniejszych problemów i wątpliwości, które pojawiają się w bieżącej pracy – dodaje Krzysztof Podhajski.

Czy szkolenia są darmowe?

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ale uczestnicy muszą pokryć koszt dojazdu. Spotkania zostały zaplanowane na październik i listopad. Organizatorzy szkoleń podkreślają jednak, że będą one uzależnione od aktualnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19.