Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG skierował pismo do Głównego Lekarza Weterynarii Bogdana Konopki. W piśmie tym wnioskuje o zniesienie stref niebieskich w części województwa warmińsko-mazurskiego.

KZP-PTCH POLPIG już nie pierwszy raz zwracał uwagę na trudności związane ze skupem żywca wieprzowego w strefach oznaczonych jako niebieskie oraz czerwone.

Hodowcy trzody chlewnej, działając w ramach Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF apelowali, aby wnioskować do Komisji Europejskiej w sprawie znoszenia stref niebieskich już po 3 miesiącach od daty zlikwidowana ogniska ASF. Jest to postępowanie całkowicie zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi.

Znoszenie sfer

W trakcie spotkania Porozumienia, które odbyło się 25 listopada ubiegłego roku, we wnioskach znalazł się zapis, który dotyczył znoszenia niebieskich stref.

Powiatowi lekarze weterynarii i organizacje branżowe, zgodnie z zapisem, zobowiązane były do  wykazania inicjatywy i wskazywać strefy, które mogą być zgłaszane do KE.

Hodowcy są również zdania, że wnioski kierowane przez rządzących do KE w sprawie znoszenia niebieskich stref ASF, powinny być wspierane stanowiskiem organizacji branżowych. W ich opinii może to przyspieszyć wydawanie pozytywnych decyzji.

KZP-PTCH POLPIG wnioskuje zatem o to, by wyłączyć z obszaru zagrożenia kilka gmin z województwa warmińsko-mazurskiego.
W 2020 roku zniesiono strefy niebieskie aż w 150 gminach. 

"Różnica cen skupu w strefie niebieskiej i czerwonej sięga ponad 50 groszy za kg żywca. Zważywszy na obecną sytuację rynkową, zmiana strefy z niebieskiej na czerwoną może uchronić wielu producentów przed bankructwem" czytamy w liście do GLW.Źródło: agropolska.pl