Rolnicy nie boją się przedstawiać swoich poglądów na forum publicznym. Teraz, przedstawiciele różnych środowisk, między innymi hodowców, organizacji rolniczych i weterynarzy zwracają się do prezydenta Andrzeja Dudy, aby rozmawiać o noweli ustawy dotyczącej zwierząt, ponieważ dalej nie zgadzają się z założeniami projektu „piątka dla zwierząt”. 

-Trwają konsultacje w tej sprawie - mówi rzecznik prezydenta, Błażej Spychalski.

- Prezydent wyznaczył pewne zasady, co do tych rozwiązań, które powinny być przyjęte (w nowelizacji - PAP), mówił o nich na Dożynkach Prezydenckich i mamy nadzieję, że postulaty zostaną spełnione. Na pewno prezydent przy podejmowaniu decyzji będzie się kierował tymi wyznaczonymi przez siebie celami – mówił.

Na wspomnianym spotkaniu prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że  podejmując decyzję dotyczącą ustawy o ochronie zwierząt, będzie miał na względzie kwestie ich humanitarnego traktowania, ale też byt i jakość życia polskich rolników.

Prezydent podkreślał, że dobrostan zwierząt jest dla niego niezwykle ważny. 

- To, aby były traktowane humanitarne, aby żyły w jak najlepszych warunkach. Ale nie można w tym wszystkim zapominać o tym, że na pierwszym miejscu jest byt rolnika, jakość jego życia, jego i jego rodziny. O tym także w czasie każdych prac legislacyjnych, parlamentarnych trzeba pamiętać - powiedział wówczas prezydent Andrzej Duda.

Senat poparł w środę nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, wprowadzającą zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczającą ubój rytualny. Senatorowie wprowadzili do noweli aż 36 poprawek! Teraz ustawa wróci do Sejmu, który będzie głosował nad poprawkami wprowadzonymi przez izbę wyższą.

Wśród wprowadzonych poprawek jest propozycja rządowa, która wyłącza z ograniczeń dotyczących uboju religijnego ubój drobiu oraz wydłużająca o 2,5 roku wejście w życie przepisów dotyczących zakazu hodowli zwierząt na futra i o 5 lat wejście przepisów dotyczących ograniczeń uboju rytualnego.

Prezydent został zapytany o ocenę wprowadzonych poprawek. Jego rzecznik, Spychalski, powtórzył, że prezydent odniesie się do nowelizacji dopiero wtedy, gdy będzie znany jej ostateczny kształt. Podkreślił również, że cały czas trwają prezydenckie konsultacje w sprawie nowelizacji.

- Będą kontynuowane także i w przyszłym tygodniu. Różne środowiska zwracają się do prezydenta w tej sprawie. (...) To są z jednej strony środowiska związane bezpośrednio z branżą rolniczą, jak stowarzyszenia hodowców drobiu czy zwierząt, a z drugiej strony są to oczywiście organizacje rolnicze, które reprezentują ich związki zawodowe. Są też inne organizacje, już stricte branżowe, ale także na przykład środowiska weterynarzy - powiedział.

Spychalski został zapytany przez PAP o to, do jakiej decyzji w sprawie nowelizacji skłania się obecnie prezydent Andrzej Duda. Błażej Spychalski wyjaśnił, że nie ma jeszcze ostatecznego kształtu noweli i prezydent wstrzymuje się z wyrażaniem swojej opinii na ten temat. 

- Dziś mamy taką sytuację, że Senat zakończył prace nad ustawą, zgłosił poprawki. Pytanie jak do tych poprawek odniesie się Sejm, bo samo zgłoszenie poprawek przez Senat nie powoduje, że poprawki są przyjęte. Trzeba poczekać na to, jak Sejm je rozpatrzy, żeby też znać ostateczny kształt ustawy – powiedział Błażej Spychalski. Źródło: agropolska.pl