Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. i  Valdis Dombrovskis, wiceszef KE, przedstawili wyniki badania, poświęconego prognozowanemu wpływowi unijnych umów o wolnym handlu na sektor rolno-spożywczy.

Badanie zostało przeprowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji (JRC) i obejmuje skumulowany prognozowany wpływ 12 umów handlowych na sektor rolno-spożywczy do 2030 r.

Prognozuje się, że powinien nastąpić znaczny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych z UE przy bardziej ograniczonym wzroście importu, co stworzy ogólnie dodatni bilans handlowy.

Zwrócono również uwagę na to, że obniżanie cła tylko na ograniczoną liczbę produktów (przez kontyngenty taryfowe) jest zdecydowanie najodpowiedniejszym sposobem ochrony wrażliwych sektorów rolno-spożywczych w UE.

- Sukces unijnego handlu produktami rolnymi odzwierciedla konkurencyjność naszego sektora. Znacząco przyczyniły się do tego reformy wspólnej polityki rolnej, wsparte światową reputacją produktów UE jako bezpiecznych, wytwarzanych w sposób zrównoważony, pożywnych i o wysokiej jakości - podkreślił Wojciechowski.

Zwrócił również uwagę na to, że badanie potwierdza, że ambitny program handlowy wspiera unijnych rolników i producentów żywności w pełnym wykorzystaniu możliwości za granicą, jednocześnie zapewniając wystarczające zabezpieczenia dla najbardziej wrażliwych sektorów.

- UE zawsze opowiadała się za otwartym i uczciwym handlem, który przyniósł ogromne korzyści naszej gospodarce, w tym producentom rolnym. Badanie to pokazuje, że udało nam się znaleźć właściwą równowagę między oferowaniem większych możliwości eksportowych rolnikom z UE, a jednocześnie ochroną ich przed potencjalnymi szkodliwymi skutkami zwiększonego importu - powiedział Dombrovskis.Źródło: agropolska.pl