Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w 18. Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. KRUS czeka na zgłoszenia do 23 kwietna.

W poprzednich edycjach konkurs cieszył się zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe - zwycięzca 17. odsłony konkursu został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.

Cel konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez KRUS, które mają wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.

Celem konkursu jest jednak przede wszystkim promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy i  chorobom zawodowym. 

Udział w konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa. Warunkiem udziału jest,  by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.

Konkurs jest szansą dla właścicieli zgłaszanych gospodarstw na zaprezentowanie swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe.

To właśnie komisje konkursowe sprawdzą, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący KRUS, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim.

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021 - terminy

23 kwietnia - mija termin zgłaszania udziału w konkursie

25 czerwca - zakończenie etapu wojewódzkiego konkursu

lipiec-sierpień - wizytacja gospodarstw finałowych (termin uzależniony jest od sytuacji epidemicznej w kraju)'


Źródło: agropolska.pl