Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 8 lutego 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o unormowanie bulwersującej wielu rolników kwestii, dotyczącej nierównego traktowania ich przez KRUS, w obliczu konieczności poddania się reżimowi sanitarnemu w związku z COVID-19. 

Niski zasiłek?

Chodzi przede wszystkim o drastyczną i niezrozumiałą różnicę, pomiędzy wysokością zasiłków wypłacanych rolnikom z ubezpieczenia społecznego w zależności od tego, czy przebywali na kwarantannie, czy w izolacji. 

Na zasiłek 15 zł dziennie i tylko przez 10 dni mogą liczyć rolnicy zarażeni koronawirusem, którzy są poddani izolacji. Z kolei osobom, które poddane zostały kwarantannie, w związku z np.: kontaktem z osobą chorą, przysługuje prawo do połowy najniższego wynagrodzenia w wysokości 1300 zł. 

Nieproporcjonalne świadczenia

Jak widać, wysokość obu świadczeń jest nieproporcjonalna, nie tylko ze względu na sam fakt, że osoby objęte zasiłkiem chorobowym muszą przejść chorobę COVID-19, a więc są bardziej narażone na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Izolacja powiązana jest także, z zakazem wychodzenia z domu i tym samym, z zakazem wykonywania jakiejkolwiek pracy w gospodarstwie rolnym. 

W przypadku kwarantanny rolnik może pracować w gospodarstwie, z zachowaniem reżimu sanitarnego i nie kontaktowania się z innymi osobami. Wielkopolska Izba Rolnicza informowała o tej sprawie w artykule: „Czy rolnik może pracować w swoim gospodarstwie w czasie kwarantanny?”. 

W odpowiedzi na w/w pismo samorząd rolniczy otrzymał informację, że: 

„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzegło problem sygnalizowany przez Pana Prezesa i przedstawiany nam również przez rolników w licznych rozmowach telefonicznych oraz korespondencji listowej. Po przeanalizowaniu przyczyny różnego wsparcia dla osób, które zmuszone zostały decyzją administracyjną do ograniczenia lub zaprzestania swojej działalności w związku z chorobą wywołaną przez Covid-19, przygotowana została propozycja zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).  Zmiana dokonuje poszerzenia obecnie ujętych w ustawie sytuacji będących podstawą do ubiegania się przez rolnika i domownika o zasiłek w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia, w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia COVID-19 (kwarantanna, hospitalizacja i objęcie nadzorem epidemiologicznym), także o objęcie izolacją.”Źródło: wir.org.pl