Spółka Baltic Power, wchodząca w skład Grupy Orlen, podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

Jednym z celów ogłoszonej pod koniec ubiegłego roku strategii Orlen2030 jest rozwój obszaru energetyki, poprzez inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Na ten cel - w tym na morską energetykę wiatrową - do końca dekady koncern zobowiązał się przeznaczyć aż  47 mld zł.

"To jeden z kluczowych etapów przygotowania inwestycji, gwarantujący, że czysta energia wyprodukowana na morzu trafi do krajowego systemu elektroenergetycznego" – poinformowała w komunikacie spółka. 

- W ciągu najbliższych lat chcemy rozpocząć na Pomorzu produkcję energii elektrycznej, która zasili nawet milion gospodarstw domowych. To olbrzymie przedsięwzięcie, wymagające znaczącej rozbudowy sieci przesyłowej na północy Polski. Inwestycje w ten segment będą leżały po stronie Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Podpisana umowa to mocny sygnał, że nasz projekt wchodzi w zaawansowaną fazę przygotowań - powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlenu.

Spółka prowadzi już prace przygotowawcze do realizacji morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku o mocy do 1,2 GW. Zaplanowana inwestycja będzie znajdowała się ok. 23 km od brzegu na wysokości Łeby i Choczewa. 

Co ciekawe, energia elektryczna z farmy wiatrowej będzie wyprowadzona podziemną trasą kablową, prowadzącą od turbin do stacji elektroenergetycznej zlokalizowanej na lądzie.

Stacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych powstanie specjalnie na potrzeby odbierania i dalszego przesyłu energii elektrycznej pochodzącej z farm wiatrowych na Bałtyku.


Źródło: agropolska.pl