W resorcie rolnictwa podpisano list intencyjny traktujący o utworzeniu centralnej bazy ewidencyjnej o każdym zaczipowanym zwierzęciu. W pierwszej kolejności spis ten będzie dotyczył psów oraz kotów i ma na celu przeciwdziałanie ich bezdomności.

- Powszechne czipowanie zwierząt i zapewnienie ich identyfikacji to kolejny krok w kierunku poprawy warunków utrzymywania zwierząt i zwalczania ich bezdomności. Cieszy mnie nawiązanie współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami i chęć kontynuacji wspólnych działań - podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Początkowo centralny rejestr zwierząt oznakowanych będzie dotyczył jedynie oczipowanych psów i kotów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by w razie potrzeby mógł zostać rozszerzony o inne gatunki zwierząt.

- Dokument przewiduje, że rejestr będzie prowadzony z wykorzystaniem infrastruktury Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Sposoby finansowania tego działania zostaną opracowane w odrębnej regulacji prawnej - poinformowało ministerstwo.

List intencyjny w tej sprawie podpisali: minister Ardanowski i Jacek Łukaszewicz, prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w obecności Wojciecha Alberta Kurkowskiego, pełnomocnika ministra ds. Ochrony Zwierząt oraz Bogdana Konopki, głównego lekarza weterynarii.