Bank Pocztowy wprowadza do swojej oferty finansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji OZE. Dodatkowo zmianie uległy również warunki w przyznawaniu premii w ramach oferty oraz ich wysokość.

Kto będzie mógł otrzymać bonifikatę?

 Bonifikatę równą 21% kosztów przedsięwzięcia będzie można otrzymać, gdy przy termomodernizacji zostaną jednocześnie zamontowane mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii np. panele fotowoltaiczne. Spółdzielnie mieszkaniowe wzmacniające konstrukcje budynków z wielkiej płyty mogą liczyć nawet na 50 procent premii.

Na co jeszcze można dostać kredyt termo modernizacyjny?

Inwestorzy mogą starać się o przyznanie kredytu termomodernizacyjnego również na: zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnego źródła energii,  w tym paneli fotowoltaicznych oraz wykonanie dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną, by wzmocnić budynek z wielkiej płyty. 

- W Polsce zdecydowanie rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii zarówno wśród osób indywidualnych, jak i spółdzielni mieszkaniowych czy gmin. To efekt zmian w prawie, programów rządowych wspierających takie przedsięwzięcia, ale także wzrostu świadomości Polaków w zakresie tzw. czystej energii. Nie sposób zapomnieć także o jeszcze jednym elemencie: takie inwestycje w fotowoltaikę, termoizolację budynków czy uruchomienie małych elektrowni osiedlowych to wymierne oszczędności, zarówno w zakresie produkcji energii, jak i ponoszonych wydatków. Bank Pocztowy będzie wspierał takie projekty prowadzone zarówno przez obywateli, jak i samorządy - komentuje sytuację Robert Kuraszkiewicz, prezes Banku Pocztowego.

Jakie zmiany wprowadza Bank Pocztowy?

Zmianie uległy również zasady przyznawania premii termomodernizacyjnej w ramach oferty Kredyt z premią BGK. Aktualnie można ją uzyskać, gdy zmniejszy się roczne zapotrzebowanie na energię: w przypadku budynków, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy oszczędność ma wynosić co najmniej 10 procent, w przypadku pozostałych - co najmniej 25 procent.
 
Jak zmieniła się też wysokość przyznawanej bonifikaty?

 Dla wszystkich kredytów wynosi ona teraz 16 procent kosztów przedsięwzięcia. Nie jest istotna wartość kredytów, a inwestorzy, którzy w ramach termomodernizacji budynku zdecydują się na zakup i montaż mikroinstalacji OZE,  otrzymają premię w wysokości 21 procent.

Kto może otrzymać bonifikatę w wysokości 50 procent?

Spółdzielnie mieszkaniowe, które przy okazji termomodernizacji budynków z wielkiej płyty dokonają wzmocnienia ich konstrukcji – czyli połączeń między warstwą fakturową a warstwą konstrukcyjną za pomocą metalowych kotew. Bonifikata ta wyniesie wtedy połowę kosztów zakupu i montażu.

 Jak bardzo zmieniły się zasady przyznawania i wysokość premii remontowej?

W przypadku, gdy o kredyt starać się będą gminy, chcące wyremontować budynki, w których znajdują się lokale komunalne,  premia może wynieść nawet 50 procent wartości realizowanego przedsięwzięcia. 
 
Ile będzie wynosić wysokość premii w przypadku innych inwestorów?

15 procent kosztów przedsięwzięcia remontowego. O bonifikatę w obu przypadkach można niezmienne ubiegać się chcąc wykonać prace remontowych w budynkach wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku. 
Kto może ubiegać się o środki w ramach oferty Kredyt z premią BGK w Banku Pocztowym?
Mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne. Co istotne, kredyt nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych.

Izabela Nestioruk

Źródło: agropolska.pl