ARiMR dofinansuje spółki wodne. Od 31 grudnia rusza nabór wniosków w ramach wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. Maksymalna wysokość wsparcia to 1 mln zł,  które można wykorzystać m.in. na zakup koparek, ciągników, rębaków do drewna, kos spalinowych czy kosiarek samojezdnych.

Dofinansowanie spółek wodnych – kto otrzyma?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansuje tych, którzy zainwestują w sprzęt pomagający w utrzymaniu w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią, podtopieniami lub deszczem nawalnym.

Dofinansowanie od ARiMR – kto może złożyć wniosek?

Wnioski o wsparcie finansowe mogą składać spółki wodne lub związki spółek wodnych, na operację polegającą na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

Dofinansowanie spółek wodnym – do kiedy złożyć wniosek?

Wnioski można składać do 28 lutego 2021 roku. Należy zrobić to osobiście lub przez upoważnioną osobę. Wnioski należy składać w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR, poprzez platformę ePUAP lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Maksymalna wysokość pomocy to 1 mln zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Limit dofinansowania wynosi 80 procent kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Źródło: agronews.com.pl